Εξελίξεις στα ΥΠΑΜ: Καθιέρωση Πιστοποιητικού Υγείας κατηγορίας LAPL για χειριστές ΥΠΑΜ

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 2249Β/11-6-2020 το οποίο, κατόπιν αιτήματος της ΕΛΑΟ και αποδοχής του από την ΥΠΑ, τροποποιεί τον ισχύοντα ‘Κανονισμό Υπεραλαφρών Πτητικών Αεραθλητικών Μηχανών’ (Φ.Ε.Κ. 1360Β/2-9-2010) στο θέμα του απαιτούμενου Πιστοποιητικού Υγείας (Άρθρο 7, παράγραφος 19) για τους χειριστές ΥΠΑΜ το οποίο είναι πλέον κατηγορίας LAPL και όχι Class 2.


 


 
replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords