Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Α.Ο 2021-2024
 Πρόεδρος
Μακράκης Νίκος
Αντιπρόεδρος για θέματα FAI
Καμπούροβα Μαρία
Αντιπρόεδρος για θέματα αγώνων
Λεονταρίτης Χρήστος

Γενικός Γραμματέας
Μαυροθαλασσίτης Απόστολος

Ταμίας
Τερζήμπασης Σπύρος

Έφορος Υλικού
Ρούσινος Διονύσης
Μέλος
Αναστασίου Αλέξης
Μέλος
Καρπαθιωτάκη Μαρία-Ελένη
Μέλος
Παπαδόπουλος Αντώνης
Μέλος–Δημόσιες Σχέσεις
Πεδιαδίτη Ειρήνη

Μέλος
Ραπάνου Παναγιώτα

Εκπρόσωπος Αθλητών
Μαδεμλής Γιάννης
 


 
replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords