Ανεμοπορία

  • Η Επιτροπή Ανεμοπορίας δεν έχει σχηματιστεί για τα έτη 2021 έως 2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΑΟ έχει ορίσει ως Τεχνικό Σύμβουλο τον κ. Αναστασίου Αλέξη.

 

 


 


 
replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords