Μέλη Επιτροπής Αλεξιπτώτου Πλαγιάς 2021-2024
 Πρόεδρος
Δεληγκάρης Νίκος
Γραμματέας
Ραπάνου Γιώτα
Μέλος
Τσιγάρας Βαγγέλης

Μέλος
Εγγλέζος Αθανάσιος

Μέλος
Ιωαννίδης Γιάννης

 


 
replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords