Αρχείο Ανακοινώσεων-Νέων 2019

.
Συνεργασία ΕΛ.Α.Ο. και SKYSERV ΗΑΝDLING SERVICES
Η SKYSERV στηρίζει τον Ελληνικό αεραθλητισμό παρέχοντας προνομιακές χρεώσεις στους χειριστές, κατόχους Αεραθλητικής ταυτότητας.
(Ενημέρωση 8/10/2019)
.

Καθιέρωση Κάρτας Υγείας Αθλητή
(Ενημέρωση 27/9/2019)


. Συνεργασία ΕΛ.Α.Ο. και FAS Pilot Academy για τις εξετάσεις στην Γλωσσική Επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας
(Ενημέρωση 25/6/2019)
.

ΕΛ.Α.Ο SUMMER CAMP,
Εβδομάδα Αεραθλητή & Αεραθλητικής Ιδέας,
Τυμπάκι 7-17/6/2019
(Νέα Ενημέρωση 10/5/2019)


.

2019 FAI F3P World Championships for Indoor Aerobatic Model Aircraft,
Ηράκλειο Κρήτης, 17-23/3/2019 
(Ενημέρωση 12/3/2019) 
replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords