Αγωνιστικοί Κανονισμοί Γενικής Αεροπορίας

Κανονισμός Rally Flying (έκδοση 2009)

Κανονισμός Προσγείωσης Ακρίβειας και Χρονομέτρησης Κύκλου (έκδοση 2010)