ΕΠΕΙΓΟΝ: Μέτρα για πρόληψη εξάπλωσης COVID-19

Σε συνέχεια των αποφάσεων και των οδηγιών που έχουν εκδοθεί για τον κορωνοϊό COVID–19, αναστέλλεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της ΕΛΑΟ μέχρι οι συνθήκες να το επιτρέψουν. Η αναστολή αυτή περιλαμβάνει τόσο τις εκδηλώσεις που οργανώνονται από την ΕΛΑΟ, όσο και αυτές που οργανώνονται από τα σωματεία.

Επίσης, η προγραμματισμένη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΛΑΟ, αναβάλλεται. Η νέα ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν, μόλις αυτό είναι εφικτό

Υπενθυμίζουμε ότι με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έχουν ανασταλεί τόσο η λειτουργία των σχολών εκμάθησης αθλημάτων, όσο και η εν γένει λειτουργία και δραστηριότητες των αθλητικών σωματείων και αθλητικών ομοσπονδιών. Την στιγμή αυτή οι προτεραιότητες όλων μας είναι διαφορετικές.

Αναμένουμε και οδηγίες από την FAI για την τύχη των προγραμματισμένων εκδηλώσεων, αγωνιστικών και μη. Ήδη τέσσερεις επιτροπές αεραθλημάτων της FAI έχουν αναβάλει τις ετήσιες συναντήσεις τους και αρκετοί οργανωτές αναβάλουν ή ματαιώνουν τις προγραμματισμένες αγωνιστικές συναντήσεις. Αναμένουμε και σχετικές οδηγίες από την ΓΓΑ για την συμμετοχή μεμονωμένων αθλητών σε αγώνες στο εξωτερικό.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχθές κήρυξε την κρίση του κορωνοϊού πανδημία.


 


 
replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords