Σωματείο ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΛΕΣΧΗ        
Διεύθυνση Αλαγιάννη 13, 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής
Tηλέφωνο (22410) 81000
Fax (22990) 25141
Email airclub-at-fas.gr
ΓΓΑ -
Πρόεδρος Στυλιανός Φανουράκης
Αεραθλήματα Γενική Αεροπορία