Πρόσκληση 91ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

  1. Πρόσκληση

  2. Υποδείγματα υποβολής υποψηφιότητας & ορισμού αντιπροσώπου σωματείου

  3. Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίων για Πρόεδροι και μέλη του Δ.Σ., για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής και για μέλη της Δικαστικής Επιτροπής
 






 
replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords