Μέλη Επιτροπής Ανεμοπορίας 


Πρόεδρος

 Γεώργας Αλέξανδρος


 

Γραμματέας

 Μάζης Βασίλης

 

Μέλος

 Αναστασίου Αλέξης


 

Μέλος

 Πλυτάς Αντώνης

 

Μέλος

 Πολυχρονιάδης Γιώργος