Συνεργασία ΕΛ.Α.Ο. και FAS Pilot Academy για τις εξετάσεις στην Γλωσσική Επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσα

Κατόπιν συμφωνίας συνεργασίας με την ΕΛΑΟ, η FAS Pilot Academy προσφέρει για κάθε μέλος της ΕΛΑΟ που κατέχει Αεραθλητική Ταυτότητα την τιμή των 120 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την εξέτασή του στην Γλωσσική Επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της EASA/PART FCL και του ICAO.

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο εξεταστικό κέντρο της σχολής στις εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο Αττικής, στην οδό Δημητρίου Νικολάου Αλλαγιάννη 13. Υπεύθυνη του τμήματος είναι η διδα Φανουράκη Ειρήνη Administration Manager στο τηλέφωνο 22990-49814, και στο e-mail : administrationmgr@fas.gr.


 


 
replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords