Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΕΛ.Α.Ο
 Πρόεδρος - Υπερελαφρά
Μακράκης Νίκος
Αντιπρόεδρος για θέματα Διεθνών Οργανισμών
Μάλαμας Χρήστος
Αντιπρόεδρος για θέματα αγώνων - Αλεξιπτωτισμός
Καμπούροβα Μαρία

Γενικός Γραμματέας
Παπαδόπουλος Αντώνης

Ταμίας - Ανεμοπορία
Μπρούμας Παναγιώτης

Έφορος Υλικού
Ρούσινος Διονύσης
Μέλος-Αιωροπτερισμός
Δρόσος Θωμάς
Μέλος-Αερομοντελισμός
Λεονταρίτης Χρήστος
Μέλος-Αλεξιπτωτισμός Πλαγιάς
Ραπάνου Γιώτα
Μέλος
Σαμπράκος Νικόλαος
Μέλος
Γουγάς Ανδρέας
 


 
replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords replace with your keywords