Αεραθλητικά Σωματεία Αττικής

Αεραθλητική Λέσχη Αθηνών και Ολύμπου

Αεραθλητικό  Σωματείο Βορείων Προαστίων ΑΕΡΑΣ
Αεραθλητικός Μοντελιστικός Σύλλογος Αττικής

Αερολέσχη Αθηνών

Αερολέσχη Απόλλων
Αερολέσχη ΑΡΧΥΤΑΣ
Αερολέσχη Αττικής

Αερολέσχη Δεκέλειας

Αερολέσχη Μεσογείων

Αερολέσχη ΠΕΤΑΚΑΣ
Αερολέσχη ΦΑΕΘΩΝ

Αερολέσχη ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (FLIGHT EXPERIENCE)
Αθηναική Λέσχη Αλεξιπτωτιστών
Ανεμολέσχη Αθηνών

Ελληνική Λέσχη Ελεύθερης Πτώσης

Ένωση Αερομοντελιστών Αθηνών
Ένωση Αιωροπόρων Αθηνών

Ένωση Φίλων Αεροπορίας