Αεραθλητικά Σωματεία Αιγαίου

Αεραθλητική Λέσχη Νάξου

Αερολέσχη Ρόδου

Αερολέσχη Σαντορίνης

Αερολέσχη Σύρου

Αερολέσχη Χίου